Category Archives: รายการโทรทัศน์ครู

ภาพยนต์หนังสั้น “พ่อพิมพ์ผู้ให้”

วันแรกของการสอนพิบูลก็ต้องลำบากใจเมื่อต้องเจอกับเด็กนักเรียนเจ้าปัญหาของโรงเรียนที่ครูทุกคนไม่อยากสอน แต่ด้วยความเป็นครูเขาจึงคิดว่าลูกศิษย์ยังไม่มีสิทธิ์เลือกครู แล้วทำไมครูจึงต้องเลือกลูกศิษย์ จึงทำให้พิบลูมีกำลังใจขึ้นมาและพร้อมที่จะอบรมสั่งสอนพวกเขาให้เป็นคนดี เมื่อเหตุการณ์ต่างๆได้ประดังเข้ามา ทำให้ลูกศิษย์เข้าใจถึงความตั้งใจของพิบูล แต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้พิบูลต้องพลัดพรากจากพวกนักเรียนของเขาไป พิบูลจะทำเช่นไร…..

Posted in รายการโทรทัศน์ครู | Leave a comment

รายการโทรทัศน์ครู ชุด Tablet

รายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่อง Tablet กับครูเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ, รายการจะนำเสนอความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ดำเนินรายการโดยพิธีกร หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรผู้มากความรู้ด้านไอที ที่จะมาแนะนำการใช้งานต่าง ๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นทำความเข้าใจกับอุปกรณ์แท็บเล็ต ตลอดจนถึงการใช้งานขั้นสูง ด้วยเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่นักเรียนระดับชั้น ป.1 ขึ้นไป รวมถึงคุณครูผู้สอนที่ต้องใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน  

Posted in รายการโทรทัศน์ครู | Leave a comment